Visoka učinkovitost

Podijeli s drugima

Naša adresa

WILO Hrvatska d.o.o.

Nikole Šubića Zrinskog 18 (LC Intereuropa)
HR-10430 Samobor

Kontaktirajte nas

+385 1 3430 914

Radnim danom na raspolaganju od 8.30-16.00h.

Vikendom i praznikom samo preko e-maila sa garantiranim povratnim pozivom!

ErP Direktiva

Europska Direktiva o zahtjevima za eko dizajnom

Više o ErP Direktivi i kompletnom asortimanu Wilo visokoučinkovitih pumpi

Preuzmite HE News

Više od 90 % pumpi s mokrim rotorom za sustave grijanja i klimatizacije koje su danas na tržištu uskoro se više ne će smjeti prodavati.

Razlog tome je stupanje na snagu propisa za optočne pumpe u okviru Europske direktive o zahtjevima za eko dizajnom proizvoda. U tri stupnja od 2013. godine postavlja strože zahtjeve za energetskom učinkovitošću pumpi s mokrim rotorom širom EU-a.

Trenutno je veliki broj sustava grijanja opremljen nereguliranim pumpama. Uslijed toga nepotrebno se troši električna energija, do deset puta više u usporedbi s potrošnjom najnovije generacije pumpi. Stoga se ubuduće smiju koristiti samo energetski štedljive i visokoučinkovite pumpe. To ne ide samo u korist okoliša nego i u korist vlasnika i korisnika zgrada uslijed nižih troškova električne energije. To naravno vrijedi već i danas jer je odgovarajuća pumpna tehnologija već dostupna u svim područjima primjene. Time prijelaz na najnoviju generaciju pumpi ima osiguranu budućnost, a isplati se i kratkoročno!

Stupanje na snagu Direktive o zahtjevima za eko dizajnom proizvoda će, prije svega kod pumpi s mokrim rotorom, značiti kraj za većinu trenutne ponude proizvoda. Ona će ujedno snažno pokrenuti inovacijski zamah u razvoju novih i učinkovitijih pumpi. Daljnji propis već od 2011. godine regulira energetsku učinkovitost elektromotora. To se odnosi i na pumpe sa suhim rotorom. Što ove novine konkretno znače za tržište i kako se na njih možete pripremiti, saznat ćete u ovom izdanju HEnews-a.

Novi opći uvjeti od 2011. godine
Direktiva o zahtjevima za eko dizajnom proizvoda mijenja tržište pumpi s mokrim i suhim rotorom

Dobre vijesti za zaštitu okoliša diljem Europe, ali i za korisnike pumpi s primjenom na području zgradarstva te komunalnom i industrijskom području. Budućnost pripada osobito energetski štedljivim proizvodima. Oni su razvijani tijekom posljednjih godina s puno uloženog truda. Tehnički zastarjeli "uređaji s ogromnom potrošnjom električne energije” u sljedećih 10 godina bit će sistematski potiskivani s tržišta u svim državama Europske unije. Uvi uređaji, uslijed visoke potrošnje električne energije, nepotrebno uzrokuju troškove i dovode do zagađenja okoliša. 

2005. godine Europska unija donijela je novu Direktivu 2005/32/EZ sa zahtjevima za stvaranjem električnih proizvoda koji ne ugrožavaju okoliš. Dosada je bila poznata pod nazivom EuP direktiva ili Direktiva o zahtjevima za eko dizajnom proizvoda. Pritom kratica EuP znači "Energy using Products”, ona dakle obuhvaća sve proizvode koji troše energiju (osim motornih vozila i sredstava javnog prometa). Od 20. studenog 2009. godine zamijenjena je novom Direktivom 2009/125/EZ. Najznačajnija promjena je upravo proširenje područja važenja s "proizvoda koji koriste energiju” na takozvane "proizvode relevantne za potrošnju” ("Energy related Products”). Sukladno tome, sada se za nju većinom koristi kratica "ErP direktiva”.

Optočne pumpe u izvedbi s mokrim rotorom i elektromotori pumpi sa suhim rotorom također spadaju u područje primjene ErP direktive. U dva propisa Komisija EU-a 2009. defi nirala je minimalne zahtjeve za učinkovitošću. Oni premašuju zahtjeve aktualne klase energetske učinkovitosti A kod pumpi s mokrim rotorom odnosno trenutno najbolje klase EFF1 kod elektromotora. Propisi će se u narednim godinama primjenjivati u više koraka.

ErP direktiva 2013/2015
S vrhunskom učinkovitošću u budućnost

Više od 90 % pumpi s mokrim rotorom za sustave grijanja i klimatizacije koje su danas na tržištu uskoro se više ne će smjeti prodavati. Razlog tome je stupanje na snagu propisa za optočne pumpe u okviru Europske direktive o zahtjevima za eko dizajnom proizvoda koji postavlja strože zahtjeve za energetskom učinkovitošću pumpi. Visokoučinkovitim pumpama kao što je Wilo-Stratos PICO pripada budućnost. One već sada ispunjavaju vrlo stroge zahtjeve za energetskom učinkovitošću drugog stupnja propisa EU-a za pumpe s mokrim rotorom koji će vrijediti od 2015. godine.

 

Pumpe s mokrim rotorom: velik potencijal uštede do 2020. godine

Primjenom ErP direktive znatno će se promijeniti tržište pumpi s mokrim Rotorom jer se do sada u mnogim zemljama EU-a koriste isključivo neregulirani modeli, a oni imaju vrlo veliku potrošnju energije. Energetski štedljive visokoučinkovite pumpe imaju znatan potencijal uštede energije i zaštite okoliša u usporedbi s navedenim modelima. Time bi se prema informacijama Komisije EU-a do trećeg stupnja provedbe 2020. godine mogla postići ušteda potrošnje struje pumpi s mokrim rotorom od 50 %. Sveukupno gledano, radi se o ogromnoj količini od 23 TWh struje godišnje – što odgovara proizvedenoj količini struje od otprilike šest termoelektrana na ugljen srednje veličine. To odgovara smanjenju CO2 emisija u Europi za oko 11 mil. tona godišnje.

Osnovu za obračunavanje, u svrhu utvrđivanja modela pumpi za buduću primjenu, predstavlja njihov takozvani indeks energetske djelotvornosti (EEI). On se određuje pomoću postupka izračuna defi niranog u propisu (EZ) 641/2009. Pri tome se unutar jednog profi la opterećenja različite potrošnje struje uspoređuju s prosječnom referentnom pumpom.

 Predviđena su tri stupnja:

  1. Za optočne pumpe s mokrim motorom, koje su instalirane izvan proizvođača topline (vanjske pumpe), od siječnja 2013. godine odredit će se granična vrijednost indeksa energetske djelotvornosti od 0,27. Tada više neće postojati klase energetske učinkovitosti koje su se navodile do sada. Onda su pumpe u pravilu bolje od minimalnih zahtjeva klase A, koja je danas aktualna. Stoga se klase energetske učinkovitosti zamjenjuju oznakom indeksa energetske djelotvornosti na pumpi.
  2. Od kolovoza 2015. godine granična vrijednost indeksa energetske djelotvornosti ponovo će biti snižena na 0,23. Onda ona vrijedi i za optočne pumpe s mokrim rotorom, koje su npr. ugrađene u novo instalirane proizvođače topline ili solarne stanice (integrirane pumpe).
  3. U posljednjem koraku provedbe propisi od 2020. godine vrijede i za zamjenu integriranih pumpi u postojećim proizvođačima topline. Propisi se odnose na sve optočne pumpe s mokrim rotorom na području grijanja i klimatizacije.

No, oni se ne odnose na optočne pumpe za pitku vodu.

 

Usklađivanje europskog tržišta pumpi

Glavni teret vezan za zadatke koji proizlaze iz ErP direktive snosit će proizvođači pumpi grijanja. Njihova je dužnost da opskrbe europsko tržište odgovarajućim energetski učinkovitim proizvodima. Počevši od navedenih datuma nova regulativa će uzrokovati usklađenje europskog tržišta s jedinstvenim standardima označavanja. Wilo će zajedno s partnerima prodaje osigurati skladan prijelaz na odgovarajući asortiman u sklasu s gore navedenim datumima.

 

Pumpe sa suhim rotorom: vrlo učinkovita motorna tehnika

Odgovarajući propis EU-a stupa prije na snagu za elektromotore nego za pumpe s mokrim rotorom. On se odnosi i na pumpe sa suhim rotorom za sustave grijanja i klimatizacije kao i za vodoopskrbu, povišenje tlaka i zbrinjavanje otpadnih voda ugrađenih agregata. S obzirom na te okolnosti defi nirane su nove klase učinkovitosti. Razina učinkovitosti IE2 stupa na mjesto dosadašnje najbolje kategorije EFF1. Ovdje su također defi nirana tri stupnja za provedbu promjene:

  1. Od 16. lipnja 2011. godine svi novo prodani elektromotori na tržištu, osim manjeg broja izvedbi i područja primjene, morat će ispunjavati zahtjeve razine učinkovitosti IE2. Motori pumpi s trenutno uobičajenom razinom učinkovitosti EFF2, koji će buduće biti označeni kao IE1, tada se više neće smjeti prodavati u Europskoj uniji.
  2. Od 1. siječnja 2015. godine vrijedit će još viša razina učinkovitosti IE3. U tom će trenutku najprije motori s nazivnom izlaznom snagom od 7,5 do 375 kW morati postići tu razinu učinkovitosti. Oni će alternativno morati odgovarati razini učinkovitosti IE2 i biti opremljeni regulacijom broja okretaja.
  3. Od 1. siječnja 2017. godine ovi zahtjevi vrijedit će i za motore s nazivnom izlaznom snagom od 0,75 do 375 kW.

 

Utjecaji na tržište pumpi

Što znače ovi novi zahtjevi za energetskom učinkovitošću pumpi? Stručnjaci za sanitarne uređaje/sustave grijanja i klimatizacije već sada razmišljaju o energetski najštedljivijim varijantama aktualne tržišne ponude. Tako da visokoučinkovite serije pojedinačnih pumpi Wilo-Stratos i Wilo-Stratos PICO već sada ispunjavaju vrlo stroge zahtjeve drugog stupnja propisa za pumpe s mokrim rotorom koji će vrijediti od 2015. godine. Stoga možete već sada, a ne tek od 2013. godine nadalje, dati veliki doprinos razvoju veće energetske učinkovitosti kod instalacija grijanja i povećanju prometa specijaliziranih obrtnika!

Podijeli s drugima

Rado ćemo si uzeti vremena za vaša pitanja, želje i ideje

Vaš upit Wilo-u

Putem našeg elektroničkog kontaktnog obrasca možete brzo i jednostavno poslati svoj upit Wilo-u. Vaša pitanja se prosljeđuju direktno pravim osobama za kontakt. 

T +385 1 3430 914

F +385 1 3430 930

ErP Direktiva

Pioneering for You